Conturi Iban

Imprimare PDF

CLADIRI PF                                                          RO97TREZ1532107020101XXX

 

TEREN PF                                                             RO44TREZ1532107020201XXX

CLADIRI PJ                                                          RO47TREZ1532107020102XXX

TEREN PJ                                                             RO91TREZ1532107020202XXX

TAXA MIJLOACE TRANSPORT                          RO19TREZ1532116020201XXX

TAXA MIJLOACE TRANSPORT PJ                     RO66TREZ1532116020202XXX

EXTRAVILAN                                                       RO41TREZ1532107020203XXX

TAXA ISU                                                             RO47TREZ15321070250XXXXX

TAXA FIRMA SI VIZA                                         RO16TREZ15321340250XXXXX

AMENZI                                                               RO20TREZ15321A350102XXXX

TAXA TIMBRU                                                    RO82TREZ15321340202XXXXX

CHELTUIELI JUDICIARE                                  RO95TREZ15321330228XXXXX

ALTE TAXE RO73TREZ15321160203XXXXX

 

  • ELIBERARE LICENTE
  • INMATRICULARE
  • CONCESIUNI

 

PASUNE/HABITAT                                            RO67TREZ1535004XXX000039

SPECTACOLE                                                     RO76TREZ15321150201XXXXX

DEBIT RESTANT                                               RO16TREZ153224510210XXXXX